Szabályzat

A 16. PONT
XX. Marosvásárhelyi Diáknapok
2017. május 3- 6.

1. A csapatok részvétele minden versenyszámban kötelező.
2. Ha egy csapat 3 próbán nem jelenik meg, elveszíti a rendezvényen való részvétel jogát anélkül, hogy a jelentkezési díjat visszakapná.
3. A Diáknapok alatt megrendezett játékokon a játékosok saját felelősségre vesznek részt, a szervezők nem vállalnak felelősséget a saját hibából történő sérülések miatt.
4. A Diáknapok időtartama alatt a résztvevők által okozott károkért, csak a kárt okozó személy felelős, a szervezők nem vonhatóak kérdőre.
5. A versenyszámoknak előre meghatározott sorrendje és kezdési ideje van, amelyet minden csapatnak be kell tartania.
6. A versenyzők meg nem jelenése, maga után vonja a próba elvesztését. Megengedett késés 3 perc (sport rendezvényeken 2 perc), ha az adott próbáért felelős szervező annak kezdete előtt legalább egy fél órával értesítve van.
7. A csapatok kötelesek a rendezvény során minden szabályzatot betartani. Minden szabálysértés a játékban szerzett vagy szerezhető pontok elvesztéséhez vezet, súlyosabb esetekben csapattagok kizárást vonhatja maga után. Ha egy csapatban a minimális létszám nem éri el a 30 főt, akkor a csapat kizárásra kerül.
8. Bármilyen testi sértés akár más résztvevővel, akár szervezővel szemben a csapat kizárását, az elkövető(k)nek pedig a Diáknapokon való részvétel végleges megtiltását vonja maga után, valamint tanulmányi és jogi felelősségre vonást is jelenthet.
9. A versenyszámok alatt esett szóbeli sértések esetén, a csapat kizárható az adott próbáról.
10. A csapattagok szervezői felkérésre kötelesek igazolni résztvevői státusukat (karkötő, kitűző).
11. A részvétel egyben a szabályok betartására való kötelezettséget is jelenti.
12. A szervező csapat zászlaját TILOS ellopni vagy kárt tenni benne, ez kizárással jár!
13. A weekend medencéiben tilos nem megfelelő ruházatban fürödni.
14. A próbák alatt az alkohol fogyasztása TILOS. A szervezők a próbák alatt kötelesek szervezői polót és kitűzõt viselni.
15. Ha odafenn elkezdik tologatni a bútorokat, azért a szervezők nem vonhatóak felelősségre.
16. A szervezők fenntartják a program- ill. szabályzat változtatásának jogát.

Jelentkezési szabályzat


1. A Diáknapokra történő jelentkezés online történik. A jelentkezésre a http://diaknapok.mmdsz.ro oldalon van lehetőség.
2.(új) Csapatonként minimum 30 személy kell részt vegyen, ebből minimum 14 lány; a határidőig bejegyzett nevek utólag nem módosíthatóak, a határidő lejárta után 72 órán belül a névsor még kiegészíthető a maximális 40 fős csapatlétszámig.
3. A jelentkezési határidő lejárta után a csapatkapitányok kötelesek leadni a következő iratokat:
4. Ellenörző másolat (igazolás Egyetemről indokolt esetben)
5. Személyi másolat (vagy egyéb hivatalos okmány külföldiek esetében)
6. Adományozó ív
7. Részvételi díj: DSZ tagsági kártyával rendelkezők: 55 lej; nem DSZ tagok: 60 lej
8. Érvényes MMDSZ diákigazolvány másolat (azoknál a tagoknál akik igénybe veszik a beiratkozási kedvezményt)
9. Egyetértési nyilatkozat aláírása a diákfesztivál szabályzatára vonatkozóan
10. Az a csapattag, akinek nincs érvényes ellenörző (indokolt esetben más igazoló dokumentum), nem vehet részt a Diáknapokon. Ha a csapatlétszám a kizárás után nem éri el a minimális 30-at, a csapat elveszíti a Diáknapokon való részvétel jogát.
11. Fehér színű pólója csak a szervező csapatnak lehet.
12. Azoknak a csapatoknak, akik kiesnek, lehetőségük van segíteni a szervezésben. Ha 20 fővel jelentkeznek, a csapatnak a jövő évi Diáknapokra biztosítva lesz egy hely.
13. Megkérjük a jelentkezőket, hogy online is etikusan viselkedjenek, és tiszteljék mások munkáját. Bármilyen próbálkozás a regisztráció szabotálására vagy mások adatainak a megváltoztatására, kizárással lesz jutalmazva.

2017 A kisfilm szabályzata (új)

1. A film minimális hossza 2, maximálisan 3 perc lehet. A 3 percet meghaladó filmeket lepontozzuk.
2. A kreativitás a lényeg. Az adott fogalmakat kötelezően bele kell foglalni a videóba: barika, hőlégballon, iránytű, kaland, kapitány.
3. Videótoknak a megadott mondat köré kell épülnie!
4. A film leadási határideje 2017. május 1. hétfő, éjfél.
5. A filmek leadási módja: a www.youtube.com vagy hasonló honlapra lehet feltölteni, nyilvánossá téve a következő elnevezés szerint: Csapatnév - MMDSZ Diáknapok 2017. A videó linkjét a fent leírt határidőig be kell másolni a diaknapok.mmdsz.ro honlapra, a csapat szerkesztésben lesz erre adott mező.
6. A feliratnak követnie és illeszkednie kell a kisfilm történéseihez.
7. Csapatonként minimum 15 tagnak szerepelnie kell a kisfilmben (báb- és rajzfilmfigurák megszemélyesítése a csapattagok által engedélyezett).
8. Az a csapat, aki nem ad le szabályos kisfilmet és feliratot, a diáknapos szabályzat 2. pontjának értelmében egy teljesítetlen próbával gazdagodik:).

Végső pontozás + Gála

Részletes pontozás a programfüzetben, és az infó sátornál.
A héten összegyűjtött pontok 60 százalékát megtartjuk és a 40 százaléka lesz a gálán elért pontszám. A gálán maximálisan 1000 pontot lehet elérni.

Sport szabályzat
Minden sport eseményhez a csapatoknak kell biztosítaniuk a labdát!


 

FOCI

A JÁTÉKOSOK SZÁMA
Játékosok
A játékban két csapat vesz részt 6-6 játékossal, közülük 1-1 a kapus.

A stoplis használata nem megengedett, a fiú és a lány futball teljes ideje alatt!

 

Cserejátékosok
A cserejátékosok maximális száma 9.

"Repülőcserék"
"Repülőcserék" korlátlan mennyiségben hajthatók végre egy-egy mérkőzésen. Akkor nevezünk egy cserét "repülőnek", ha olyan időpontban történik, amikor a labda játékban van.

A cserének a következő feltételeknek kell megfelelnie:

a.) A belépő játékosnak a cserezónán keresztül kell áthaladnia , de csak akkor léphet be, ha a lecserélt játékos már az oldalvonalon kívül van.
b.) A csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos belép a játéktérre. Ettől a pillanattól kezdve a cserejátékos a játékban résztvevővé válik, a lecserélt játékos pedig megszűnik a játékban résztvevőnek lenni.
c.) A cserejátékosok a játékvezető(k) hatásköre és döntési joga alá tartoznak, akár ténylegesen részt vesznek a játékban, akár nem.

Kapus- csere

Kapust csak akkor szabad cserélni, amikor a labda nincs játékban.
Bármely játékos helyet cserélhet a kapussal, ha a cserére annak megtörténte előtt a játékvezető engedélyt adott, és ha a cserét akkor hajtják végre, amikor áll a játék. E pont megsértéséért nem kell a játékot megállítani. A vétkes játékosokat akkor kell figyelmeztetni (sárga kártya), amikor áll a játék.

Szabálysértések, büntetések

Ha a "repülőcsere" folyamán a cserejátékos olyankor lép pályára, amikor a lecserélt játékos még nem hagyta el teljesen a játékteret, akkor a játékvezető(k) állítsa meg a játékot. A játékvezető figyelmeztesse a cserejátékost és utasítsa a lecserélt játékost a játéktér elhagyására.
Ha csere játékos nem a cserezónán belül lép be a pályára, a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni arról a helyről, ahol a labda volt a játék megszakításának pillanatában.
1.) A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma négy játékos.
2.) Ha bármelyik csapat létszáma sérülések, kiállítások következtében kettőre csökken, a mérkőzést be kell szüntetni.
3.) Az a játékos, akit a játékvezető a kezdőrúgás előtt kiállított, csak a benevezett cserejátékosok egyikével helyettesíthető.
4.) Az a benevezett cserejátékos, akit a játékvezető akár a kezdőrúgás előtt, akár után kiállít, nem helyettesíthető.

A FÉRFI MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA

A mérkőzés 2×10 perces félidőből áll.
A döntő 2×12 perces félidőből áll.

A LÁNY MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA

A mérkőzés 2×6 perces félidőből áll.
A döntő 2x8 perces félidőből áll.

A félidők közötti nincsen szünet.

1.) Ha a játék valamilyen oknál fogva – időjárás, közönség magatartása, stb. – ideiglenesen szünetel, majd amikor a játékvezető folytatni akarja a mérkőzést, az egyik csapat nem jelenik meg a játéktéren. a játékvezető 5 percig vár és utána lefújja a mérkőzést.
2.) Ha az egyik csapat levonul a játéktérről pl. azért, mert nem értenek egyet a játékvezető ítéletével; a játékvezetőnek fel kell hívnia a csapatkapitány figyelmét, hogy 5 percig vár a csapat visszatérésére. Ha a levonuló csapat 5 percen belül nem tér vissza, a játékvezető lefújja a mérkőzést.

A JÁTÉK KEZDETE ÉS ÚJRAINDÍTÁSA - A kezdőrúgás előtt

A mérkőzés előtt a térfélválasztás és a kezdőrúgás jogát pénzfeldobással kell kisorsolni. Amelyik csapat a sorsoláson nyer, térfelet választ, vagy a kezdőrúgás jogát.
- A kezdőrúgás előtt mindkét csapat játékosának a saját térfelén kel tartózkodnia.
- A kezdőrúgást végző csapat ellenfelének játékosai legalább 5 méterre kell, hogy tartózkodjanak a labdától, amíg az játékba nem kerül.

A LABDA JÁTÉKBAN ÉS JÁTÉKON KÍVÜL

A labda játékon kívül van, ha
a.) akár a földön, akár a levegőben teljes terjedelmével áthalad a kapu-, vagy alapvonalon,
b.) a játékot a játékvezető megszakítja.
A labda minden más esetben játékban van a mérkőzés kezdetétől a végéig akkor is, ha
a.) valamelyik kapufáról, keresztlécről vagy sarokzászlóról a játéktérre visszapattan;
b.) a játéktéren tartózkodó játékvezetőről vagy partbíróról lepattan;
c.) feltételezhetően szabálysértés történt, de a játékvezető még nem állította meg a játékot.

A játéktér jelzővonalai ahhoz a területhez tartoznak, amelyet határolnak, tehát a kapuvonalak a játéktérhez tartoznak.
Ebből következik az, hogy a kapuvonalon guruló labda még akkor is játékban van, ha csak egészen kis részével is érinti a vonalat, mivel teljes terjedelmével még nem hagyta el a játékteret.

LABDA JÁTÉKBA HOZATAL AZ OLDALVONALRÓL

A labda játékba hozatalának módja
A labdát az oldalvonalról egyféle módon lehet játékba hozni:
- bedobással
Ebből nem érhető el közvetlenül gól.

A BEDOBÁS végrehajtása
A labda elengedésének pillanatában a dobó játékosnak:
- arccal a játéktér felé kell fordulnia,
- mindkét lába egy részének érintenie kell az oldalvonalat, vagy játéktéren kívül a talajt,
- mindkét kezét használnia kell,
- labdát feje fölött előrehozva kell bedobnia.
- A dobó játékos nem érintheti a labdát, mielőtt az más játékost érintett.
- A labda azonnal játékban van, amint bekerült a játéktérre.
- A labda bármely irányba bedobható.

Szabálysértések, büntetések

Ha a bedobást szabálytalanul végezték el, a bedobást az ellenfél végzi el.
Ha a bedobást nem arról a helyről végezték el, ahol a labda áthaladt az oldalvonalon, a bedobást vagy rúgást az ellenfél végzi el.
Ha a bedobást végző játékos a labdát másodszor is megjátssza, mielőtt az egy másik játékos érintette vagy megjátszotta volna, közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára arról a helyről ahol a szabálytalanság történt.
Ha az ellenfél sportszerűtlenül zavarja vagy akadályozza a labdát játékba hozó játékost:
- sportszerűtlenség miatt sárga kártyával kell őt figyelmeztetni.
Ha a bedobásból közvetlenül gól esett, a játékot kidobással kell folytatni.

A KIDOBÁS

A kidobás a játék újrakezdésének egyik módja.
A kidobásból közvetlenül gólt nem lehet elérni.
A végrehajtás
- A kapusnak a büntetőterületről ki kell dobnia a labdát;
- az ellenfél játékosainak a büntetőterületen kívül kell elhelyezkedniük, amíg a labda játékba nem kerül;
- a labda akkor van játékban, amikor elhagyta a büntetőterületet.

Szabálysértések, büntetések
Ha a labda nem került játékba, azaz nem hagyta el a büntetőterületet:
- a kidobást a kapusnak meg kell ismételnie.
Ugyancsak meg kell ismételni a kidobást, ha valamelyik játékos azelőtt ér labdához, mielőtt az elhagyta volna a büntetőterületet. A vétkes játékot figyelmeztetni kell.
Ha a kapus a kidobás után ismét érinti a labdát, mielőtt azt egy másik játékos érintette, közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára arról a helyről ahol a szabálysértés történt.

A SZÖGLETRÚGÁS

A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja.
A szögletrúgásból közvetlenül is lehet gólt szerezni.

A végrehajtás
Szögletrúgásnál a labdát a közelebb eső kapuvonal és az oldalvonal metszéspontjára kell helyezni.
A védőcsapat játékosainak a labdától 3 méter távolságban kell maradniuk, amíg az játékba nem kerül, azaz meg nem tette kerületének megfelelőt távolságot.
A rúgást a támadó csapat bármelyik játékosa elvégezheti.
A szögletrúgást végző játékos csak akkor játszhatja meg ismét a labdát, amikor azt egy másik játékos már érintette vagy megjátszotta.

Szabálysértések, büntetések
Ha a szögletrúgást szabálytalanul végezték el, azt meg kell ismételni.
Ha a labda játékba kerül és a rúgást végző játékos ismét érinti, megjátssza a labdát, mielőtt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgás jár az ellenfél javára arról a helyről ahol a szabálytalanság történt.
Ha a labda játékba kerül és a rúgást végző játékos szándékosan kézzel érinti a labdát, mielőtt az más játékost érintett volna: közvetlen (!) szabadrúgás jár az ellenfél javára, arról a helyről ahol a szabálytalanság történt.

SZABÁLYTALANSÁGOK ÉS SPORTSZERŰTLEN VISELKEDÉS

Közvetlen szabadrúgás
Közvetlen szabadrúgás jár az ellenfél javára, ha egy játékos a következőkben felsorolt szabálysértés valamelyikét, a játékvezető megítélése szerint, vigyázatlanul, meggondolatlanul vagy indokolatlan mértékű erőbevetéssel elköveti:
Az elkövethető szabálytalanságok:

a.) A lábbal elkövetett szabálytalanságok
1.) Az ellenfél megrúgása vagy kísérlet a megrúgásra.
2.) Az ellenfél gáncsolása vagy annak kísérlete (buktatás).

b.) Testtel elkövetett szabálysértések
3.) Nekiugrás az ellenfélnek.
Ide soroljuk az aláfekvés eseteit:
- lehajolás az ellenfél előtt vagy mögötte.
4.) Az ellenfél vállal történő elsodrása vagy taszítása.
5.) Az ellenfelet ellöki.
6.) A labdáért való küzdelemben történő szerelésnél érinti az ellenfelet, mint a labdát (Meg nem engedett időben történő szerelés).
7.) Az ellenfelet visszatartja.

c.)Kézzel elkövetett szabálysértések
8.) Az ellenfél megütése vagy annak kísérlete.
9.) A szabály idesorolja az ellenfél leköpését.
10.) Szándékos kezezést követ el az a játékos, aki karjával vagy kezével megfogja, dobja, üti, viszi a labdát.
Ez nem vonatkozik a saját büntetőterületen tartózkodó kapusra.
A közvetlen szabadrúgást az ellenfél arról a helyről végzi el, ahol a szabálytalanság történt.

Büntetőrúgás


Büntetőrúgás az ítélet, ha a felsorolt 10 szabálysértés valamelyikét egy játékos a saját büntető területén belül követi el, tekintet nélkül a labda helyzetére, feltéve, hogy a labda játékban van.
Közvetett szabadrúgás
Közvetett szabadrúgás jár az ellenfél javára, ha egy játékos a játékvezető véleménye szerint elköveti a következő szabálytalanság valamelyikét:
1.) Veszélyes módon játszik.
2.) Anélkül, hogy a játékos a labdát meg akarná játszani, szándékosan feltartóztatja ellenfelét (zárás); azaz a labda és az ellenfél közé fut, vagy testével akadályozza az ellenfél mozgását.
Ha viszont a játékos a labda elé helyezkedik, hogy ellenfelét akadályozza, tehát a fedezés taktikai célból történik, és a labda is megjátszható közelségben van (1,5-2 méter), ezt úgy kell tekintenie, hogy a játékos ténylegesen megjátssza a labdát, ezért szabályosan lökhető.
3.) Gátolja a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon.
4.) A kapus szabálysértései:
- hat másodpercnél többet tesz meg a kezében tartott labdával, mielőtt birtokából kiengedné,
- kézzel érinti a labdát, amit csapattársa szándékosan hozzárúgott,
- ha a labda korábbi birtoklása (megfogása, kézbevétele) után ismét kézzel érinti,
- húzza az időt,
- kézzel érinti a labdát, amit csapattársa bedobásával jutott hozzá.
További szabálytalanságok, amelyekért közvetett szabadrúgást kell ítélni:
5.) A kezdés utáni, vagy a mérkőzés során engedély nélküli játéktérre lépés, vagy elhagyás eseteiért.
6.) A játékszabályok elleni következetes vétségek miatt.
7.) A játékvezető ítéletének szavakkal vagy mozdulatokkal való bírálatáért.
8.) Sportszerűtlen viselkedés eseteiért.
9.) Kétszeri érintés esetei:
- kezdőrúgás
- szabadrúgás
- büntetőrúgás
- partrúgás vagy bedobás
- kidobás
- szögletrúgás után, amikor a labda játékba kerül, s mielőtt azt egy másik játékos érintette volna, a végrehajtó játékos még egyszer érinti.
10.) Büntetőrúgás alkalmával
- a rúgás előtt: a támadójátékos belép a büntetőterületre és a labda a kapusról, a kapufáról hozzá pattan vissza;
- a rúgás után: a végrehajtó játékos még egyszer érinti a labdát.


A FEGYELMEZÉS ESZKÖZEI ÉS MÓDJA
A szabálytalanságok és a sportszerűtlen viselkedés büntetése

A büntetések módja:
- figyelmeztetés
- 5 perces kiállítás
- végeleges kiállítás.

Eszközök:
- sárga kártya;
- sárga és piros kártya egyidejű felmutatása;
- piros kártya.

Figyelmeztetéssel járó szabálytalanságok

Figyelmeztetés jár, sárga kártya felmutatásával, annak a játékosnak, aki elköveti a következő szabálytalanságokat:
- sportszerűtlen magatartásban vétkes;
- első alkalommal szándékos kezezést követ el, de nem akadályoz meg gólhelyzetet;
- szóval vagy mozdulattal bírálja a játékvezetőt;
- következetesen vét a játékszabályok ellen;
- szabadrúgásnál, partrúgásnál, szögletrúgásnál nem tartja be az előírt távolságot;
- a játékvezető engedélye nélkül belép vagy visszatér a játéktérre;
- "repülőcsere" során akkor lép a játéktérre, amikor a lecserélt játékos még nem hagyta el teljesen a játékteret; vagy ha nem az előírt helyen lép be;
- szándékosan elhagyja a játékteret a játékvezető engedélye nélkül;
- időhúzást követ el;
- sípszó utáni szándékos labda eldobásáért, elrúgásáért;
- büntetőrúgásnál a kapus figyelmeztetés ellenére sem áll a kapuvonalra (gólvonalra);
- tettetésért (szimulálásért).

5 perces kiállítással járó szabálytalanságok

5 perces kiállítás jár, a sárga és piros kártya együttes felmutatásával, annak a játékosnak, aki a következő szabálytalanságokban, esetekben vétkes:
- ha már volt egy sárga kártyás figyelmeztetése, mégis – ismételten – olyan szabálytalanságot vét, amelyért sárga kártyás figyelmeztetés jár;
- ha a játékvezető véleménye szerint egy játékost, aki az ellenfél kapujára tör, és nyilvánvaló lehetősége van gól elérésére, az ellenfél játékosa meg nem engedett – azaz szabadrúgást vagy büntetőrúgást maga után vonó – eszközökkel megállít, és ezáltal a támadójátékos csapatát megfosztja gólhelyzettől, akkor a vétkes játékost – első esetben – 5 percre ki kell állítani;
- ha a játékvezető véleménye szerint egy játékos – kivéve a saját büntetőterületén lévő kapust – szándékosan kezezéssel gól elérésében gátolja meg az ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg, akkor a vétkes játékost –első esetben – 5 percre ki kell állítani;
- ha a védőjátékos saját büntetőterületén szándékos kezezést követ el;
- ismételten sérülést színlel (szimulál);
- ismételten sportszerűtlenül viselkedik;
- ismételten reklamál;
- büntetőrúgásnál a rúgást végző játékos vagy csapattársa, a kapus vagy annak csapattársa szabálysértést követ el.

Végleges kiállítással járó szabálytalanságok


Végelegesen ki kell állítani, a piros kártya egyidejű felmutatásával azt a játékost, aki elköveti a következő szabálytalanság valamelyikét:
- ha volt már egy 5 perces kiállítása, mégis – ismételten – olyan szabálytalanságot vét, amelyért sárga kártyás figyelmeztetés vagy 5 perces kiállítás jár;
- durva játékban vétkes;
o ellenfelét szándékosan megrúgja vagy azt megkísérli;
o a kapura törő játékost hátulról gáncsolja;
o a kapura törő ellenfelét lerántja;
- súlyos sportszerűtlenségben vétkes;
o az ellenfelét szándékosan megüti vagy azt megkísérli;
o az ellenfelét leköpi;
o durva vagy sértő kifejezéseket használ;
o a játékvezetőt durván sértegeti; karját, vállát megfogja;
o a labdát, amikor az nincs játékban, ellenfelébe, játékostársába rúgja, vagy a labdával durván megdobja.

A BÜNTETŐRÚGÁS
A labda és a játékosok helyzete

A labda
- a büntetőrúgás ponthoz kötött, ezért a labdát a büntetőpontra (vonalra) kell helyezni.

A kapus
- a védőcsapat kapusának a kapuvonalon a kapufák közt, a rúgó játékossal szemben kell maradnia a rúgás elvégzéséig.

A büntetőrúgást végrehajtó játékos:
- személyét egyértelműen azonosítani kell.

A támadó és védőjátékosok:
- a játéktéren,
- a büntetőterületen kívül,
- a labdától legalább 5 méter távolságra kell elhelyezkedniük.

BÜNTETŐPONTRÓL VÉGZETT RÚGÁSOK
A rúgások célja
A büntetőpontról végzett rúgások jelentik a győztes csapat meghatározásának egyik módját, amikor a versenykiírások előírják, hogy döntetlen esetén is győztest kell nyilvánítani.

A végrehajtás módja

A játékvezető jelöli ki azt a kaput, amelynél a rúgásokat elvégzik.
A játékvezető pénzfeldobással sorsol. Az a csapat végzi el az első rúgást, amelynek a kapitánya a sorsoláson nyert.
Mindkét csapat három-három rúgást végez.
Ezeket 3-3 különböző játékos hajtja végre, csapatonként felváltva. Ezt a három játékost, akik a mérkőzés jegyzőkönyvében szerepelnek, a csapatkapitányok a rúgások elvégzése előtt bejelentik a játékvezetőnek.
Ha az egyik csapat – a három-három rúgás befejezés előtt – több gólt ér el, mint amennyit az ellenfél három rúgással elérhetne, a rúgásokat abba kell hagyni.
Ha mindkét csapat elvégezte a 3 rúgást, és egyforma számú gólt rúgott, vagy egyik sem rúgott gólt, a rúgásokat az eddigi sorrendben folytatni kell, amíg mindkét csapat egyenlő számú – nem feltétlenül újabb három – rúgása mellett az egyik csapat eggyel több gólt ér el, mint a másik.
Ezeket a harmadik feletti rúgásokat először azok a játékosok végzik el, akik az első három kísérletben nem vettek részt; azonban őket ugyanazon játékosok követhetik, akik már rúgtak az első sorozatban.
Kiállított játékos nem vehet részt a rúgásokban.
Bármelyik játékra jogosult játékos helyet cserélhet a kapussal.
Ha a kapus a büntetőpontról végzett rúgások során megsérül és emiatt, mint kapus nem tud játszani, akkor az egyik cserejátékossal helyettesíthető. A büntetőpontról végzett rúgások során csak a jogosult játékosok és a játékvezető(k) tartózkodhatnak a játéktéren.
A rúgást végző játékoson és a két kapuson kívül minden játékosnak a rúgások helyével ellentétes térfélen kell tartózkodnia.


KOSÁRLABDA

KOSÁRLABDA

(2 lány minimum végig kell legyen a pályán)

A MÉRKŐZÉS IDŐTARTAMA


A mérkőzés 2×6 perces félidőből áll. (szabad dobás esetén az idő áll)
A döntő 2×8 perces félidőből áll. (szabad dobás esetén az idő áll)


A kétpontos mezőnykosár területéről dobott kosár kettő (2) pontot ér.
A hárompontos mezőnykosár területéről dobott kosár három (3) pontot ér.


A mérkőzések a FIBA (International Basketball Federation) szabályai szerint fognak zajlani.

 

Újdonság:

Idéntől először személyi hibákat illetve csapathibákat fogunk számolni. Öt(5) személyi hibát elkövető játékos azon a mérkőzésen nem játszhat többet, illetve ha bármely csapat összegyüjti a négy (4) csapat hibát, minden azutánni szabálytalanságért (amelyet személyi hibával ítél meg a játékvezető) kettő (2) szabaddobás jár.

Kívételt jelent a támadó fault, ha egy csapatnak négy (4) csapat hibája van és elkövet egy támadó faultot, megkapja az illető játékos a személyi hibáját illetve a csapat is a csapathibát de nem lesznek szabaddobások !

Tehnikai faultok:

A tehnikai faultok következménye egy (1) szabaddobás és a labda birtoklása az ellenfél csapatának.

Kettő (2) tehnikai fault egyenesen kipontozodást jelent az illető játékosnak.

A tehnikai fault is hozzáadódik a személy illetve a csapathibákhoz.

 

Sportszerütlen fault:

A sportszerütlen magatartásért, illetve veszélyes faultokért (amelyek sérülésekkel járhatnak) sportszerütlen faultot ítélhetnek a játékvezetők.

A sportszerütlen fault következménye 2 (kettő) szabaddobás illetve a labda birtkolása az ellenfél csapatának.

Kettő (2) sportszerütlen fault következménye egyenes kizárását jelenti a játékosnak, illetve 1 mérkőzés felfüggesztést kap!


LÁBTENISZ

 

 

 

1. JÁTÉK KEZDETE
Az a csapat, amelyik megnyeri a feldobást, az kezdi a játékot.


2.SZERVÁLÁS

2.1 A szerválást 5 másodpercen belül el kell végezni a bíró játékkezdésre vonatkozó rendelete után.
2.2 A labdának kereszteznie kell a hálót és az ellenfél szervazónájába kell érkeznie.
2.3 A szerválást mindig az a csapat (játékos) végzi el, aki az előző pontot szerezte.
2.4 Az ellenfél csapatának játékosa addig nem érhet a labdához, amíg a labda nem érinti a pályát a saját térfelén.


3.A LABDA JÁTÉKBAN TARTÁSA

3.1 A labda pályán történő lepattanásainak maximális száma: 1(egy). Játék közben a játékosnak nem kötelező engednie lepattanni a labdát a földre

3.2 Az a maximális szám, ahányszor a csapat összesen érintheti a labdát, mielőtt azt átjuttatná az ellenfél térfelére: 3(három). A játékos kar és kéz kivételével testének bármely részével érint-heti a labdát. A játékos kétszer egymás után nem érhet a labdához.

3.3 Egyik játékos sem érintheti a hálót (akkor sem, ha a labda már földet ért).

3.4 Ha két ellenfél játékos egy időben ér a labdához a háló felett ("együttes érintés") és a labda kikerül a pályáról, akkor meg kell ismételni a szervát.

3.5 Ha két ellenfél játékos egy időben ér a labdához a háló felett ("együttes érintés"), a játék folytatódik, ha a labda a pályán belül érinti a földet. Ilyen esetben az érintések számlálása újra kezdődik és az is megjátszhatja a labdát, aki részt vett az együttes érintésben.

3.6A játékos hozzáérhet az ellenfél térfele feletti labdához is, de csak akkor, ha a saját térfelén áll vagy a saját térfeléről felugorva a saját térfelére érkezik.

4. PONTSZERZÉS, EGY JÁTSZMA ÉS A MÉRKŐZÉS MEGNYERÉSE

4.1 A csapat akkor kap pontot, ha az ellenfél hibát követ el, minden hiba egy pontot ér.
4.2 Mindegyik szakágat 2 (kettő) nyert játszmáig játsszák. Az a csapat nyeri meg a játszmát, amelyik először szerez 11 pontot minimum 2 (kettő) pontos különbséggel (11:9). Egyébként két pont különbség eléréséig folytatódik a játék (12:10, 13:11 stb.).
4.3 Minden csapatnak jogában áll játszmánként kétszer játékost cserélni.

5. HIBÁK, MELYEK PONTVESZTÉSSEL JÁRNAK

5.1. A csapat pontot veszít, ha a labda egymás után kétszer érinti a térfelén a pályát úgy, hogy közben nem ér hozzá senki.
5.2. Ha a labda felpattan a térfele felületéről, majd áthalava a háló felett anélkül pattan le az ellenfél térfelén, hogy a játékos hozzáért volna.
5.3. Ha nem engedik (engedi) az ellenfél által szervált labdát leesni a saját szervazónájába (azaz a levegőben megrúgják a labdát).
5.4. Ha a játékos testének bármely részével hozzáér a hálóhoz. Meg kell ismételni a szervát, ha mindkét fél együttesen ér hozzá a hálóhoz.
5.5. Ha a játékos az alábbi hibák valamelyikét elköveti a labda szerválása közben:
- ha hozzáér a hátrafelé kiterjesztett alapvonalhoz vagy az oldalvonalhoz labdával vagy a lábával miközben megtámasztja a testsúlyát a szerva elvégzése közben,
- ha a játékostárs hozzáér a labdához szerválás és az ellenfél térfelére történő haladás közben,
- ha labda az ellenfél térfelén lévő szervazónán kívül érkezik.
5.6. A játékos karral vagy kézzel érinti a labdát.
5.7. A játékos által elrúgott labda az ellenkező oldalra a háló és az oldavonalak meghosszabbításán kívülről érkezik.
5.8. A játékos által elrúgott labda az ellenfél térfelén kívül esik le.
5.9. A játékos az ellenfél térfele feletti labdát nem a saját térfelén állva, vagy onnan felugorva és ugyanoda visszaérkezve játsza meg.
5.10. A játékos kézzel megtartja vagy ellöki az ellenfelet.
5.11. Ugyanaz a játékos kétszer egymás után ér a labdához.
5.12. A játékos úgy hozza játékba a labdát, hogy valamely testrésze az ellenfél térfelét érinti, a ladbaérintés előtt vagy után.
5.13. A játékos mozgásban lévő lábával/lábfejével megérinti az ellenfél fejét, karját vagy testét (ezt a hibát kizárólag az ellenfél térfelére a háló felett átnyúló játékos követheti el). Ha azonban az érintés előtt a Sáncoló láb már nem mozgott, azaz pozícióban volt, akkor hiába szalad neki a túloldali játékos, a labda játékban marad
 RÖPLABDA

 

 

A JÁTSZMA (SZETT)

 

 

 • Egy játszma megnyeréséhez – legalább két pont különbséggel – 10 pontot kell szerezni

 • Az elődöntőben és a döntőben 2 játszma megnyerésére van szükség, amelyben 10 pontot kell szerezni, legalább két pont különbséggel- (döntetlen esetén egy harmadik, döntő játszma következik, amelyben 5 pont megszerzése szükséges)

CSAPAT, FELÁLLÁS, FORGÁS

 • egy csapat legfeljebb 12 játékosból és egy edzőből áll

 • az egyik játékost csapatkapitányként kell kijelölni

 • A játékban nem lévő játékosok a cserePADON kell üljenek

 • Egy játszma során 5 csere megengedett

CSAPATKAPITÁNY

 • A MÉRKŐZÉS ELŐTT a csapatkapitány képviseli csapatát a sorshúzásnál.

 • A MÉRKŐZÉS ALATT a csapatkapitány, ha a labda játékon kívül van, jogosult beszélni a játékvezetőhöz a következő esetekben:

  1. a szabályok alkalmazására és értelmezésére vonatkozó magyarázatot kérni
  2. továbbítani csapattársai kéréseit, vagy kérdéseit

JÁTÉK FORMA

 • Ha egy csapat elnyerte a szerválás jogát, akkor forgás következik, a csapat tagjai az óramutató járása szerinti irányban forognak

PONT

 • Egy csapat pontot szerez, ha:

  1. sikeresen az ellenfél térfelén a talajra juttatja a labdát
  2. az ellenfél hibát követ el
  3. az ellenfél Büntetésben részesül (Piros lapot kap)
 • ha a nyitó csapat nyerte a labdamenetet, kap egy pontot és folytatja a nyitást (ugyanaz a játékos)

 • ha a nyitást fogadó csapat nyerte a labdamenetet, kap egy pontot és végrehajtja a következő a nyitást

SORSHÚZÁS

 • A mérkőzés előtt a játékvezető elvégzi a sorshúzást, hogy meghatározza az első játszma első nyitását és a térfeleket. Ha döntő játszmára kerül sor, új sorshúzást kell végezni.

 • A sorshúzást a két csapatkapitány jelenlétében kell elvégezni.

 • A sorshúzás nyertese választhatja:

  1. vagy a nyitás, vagy a nyitásfogadás jogát,
  2. vagy a térfelet.
 • A vesztesé a megmaradó alternatíva.


A csapatok kezdő állásrendje

 • Csapatonként mindig 6 játékosnak kell játékban lenni. A csapat kezdő állásrendje meghatározza a forgásrendjét a pályán. A játszma folyamán ezt a rendet mindvégig meg kell tartani.

ÁLLÁSREND

 • Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost).

 • A játékosok helyei az alábbiak: háló melletti 3 játékos az első sor játékosa, a másik három játékos a hátsó sorkötelesek

JÁTÉKHELYZETEK

 • Szerválni csak sípszó után lehet

 • A labda "bent" van, ha a játékpálya talaját érinti, beleértve a határoló vonalakat is.

 • A labda "kint" van, ha:

  1. a labdának az a része, amely érinti a talajt, teljesen kívül van a határoló vonalakon,
  2. a játékpályán kívüli tárgyat, a mennyezetet, vagy egy, a játékban részt nem vevő személyt érint
  3. a hálótartó oszlopokat érinti
  4. teljes terjedelmével áthalad a háló alatt

A LABDA MEGJÁTSZÁSA

 • A játék folyamán egy játékos bármilyen érintkezése a labdával labdaérintésnek számít.

 • Minden csapatnak legfeljebb három labdaérintésre van joga, hogy a labdát visszajátssza. Ha ennél többször érintik azt, a csapat "NÉGY ÉRINTÉS" hibát követ el.

EGYMÁS UTÁNI ÉRINTÉSEK

 • Egy játékos nem érintheti a labdát kétszer egymás után

A LABDAÉRINTÉS JELLEMZŐI

 • A labda a test bármely részét érintheti.

 • A labdát nem szabad megfogni és/vagy dobni. Az érintést követően bármelyik irányba elpattanhat.

LABDAMEGJÁTSZÁSI HIBÁK

 • NÉGY ÉRINTÉS: egy csapat négyszer érinti a labdát, mielőtt visszajátszaná azt

 • SEGÍTETT ÉRINTÉS: egy játékos a labda megjátszása érdekében a játékterületen belül egy játékostársat, vagy bármilyen tárgyat/eszközt vesz igénybe.

 • MEGFOGOTT LABDA: egy játékos labdát megfogta és/vagy dobta, a labda az érintést követően nem volt elpattant.

 • KETTŐS ÉRINTÉS: egy játékos egymás után kétszer érinti a labdát, vagy a labda érinti egymás után különböző testrészeit.

A HÁLÓT ÉRINTŐ LABDA

 • A labda érintheti a hálót.

LABDA A HÁLÓBAN

 • A hálóba került labda megjátszható a három csapatérintésen belül (kivéve a szerva)

ÁTHATOLÁS A HÁLÓ ALATT

 • A háló alatt át lehet hatolni az ellentérfélbe, feltéve , ha ez nem akadályozza az ellenfél játékát

A HÁLÓ ÉRINTÉSE

 • A háló érintése nem hiba, kivéve a háló felső része (fehér szalag), vagy ha az érintés befolyásolja a játékot

NYITÁS

 • A nyitás során a labdát a nyitó zónában lévő jobb hátsó játékos játékba hozza.

A RÉSZTVEVŐK MAGATARTÁSA

 • kisebb sportszerűtlenségek (pl. Kommentálás) -> sárga lap. Ez egy formális figyelmeztetés, amely nem minősül szankciónak, de jelzi, hogy a csapattag (és rajta keresztül a csapat) elérte a mérkőzésen a szankcionálandó szintet.

 • Durva viselkedés: a jó modor, vagy az erkölcsi elvekkel szembeni megnyilvánulás -> piros lap, amely következtében az ellenfél csapata pontot kap és nyit

 • Támadó viselkedés: becsmérlő, vagy sértegető szavak vagy taglejtések, vagy bármilyen megvetést kifejező megnyilvánulás -> sárga és piros lap együtt egy kézben, amely kiállítást jelent: a kiállított csapattag a játszma hátralévő részében nem játszhat

 • Megtámadás: fizikai megtámadás, agresszív, vagy fenyegető viselkedés -> sárga és piros lap külön kézben, amely kizárást jelent: a kizárással büntetett csapattag azonnal el kell hagyja a versenyterületet.


Asztalitenisz

A két játékos 3 szettet játszik 11 pontig, függetlenül attól, hogy mekkora a játékban a pont különbség.
Az adogatás kettesével cserélődik, a kezdés, pedig eldúgással történik; szettenként ez felváltódik.
Az adogatás úgy történik, hogy a labdát a játékos az asztal fölött és mögött nyitott tenyérrel tartja és minimum 16 cm magasra egyenesen feldobja, majd úgy üti át a másik térfélre, hogy közben a saját térfelén is pattanjon.
Csak abban az esetben kell megismételni az adogatást, ha a labda beleakad a hálóba, de közben átesik az ellenfél térfelére (necc). Ha az ellenfélnek nem sikerül visszaütnie egy ütésből (nem szabad semmiféleképpen kétszer hozzáérnie a labdához) a labdát, akkor pont jár a játékosnak.
10-10 esetén 1-enként cserélődik az adogatás és akkor nyer valaki, ha 2 pont különbség van köztük. Minden szett után a játékosok térfelet cserélnek. Ha a játékos játék közben szabad kezével az asztalhoz ér, pontot veszít.


Táblé (2016-os Diáknapokon nincs)

Mindkét játékos dob egyet a két kockával. Az lesz a fehérekkel, aki nagyobbat dob. Ha valaki párt dob, akkor ő kezd, függetlenül attól, hogy a társa mennyit dobott.
Ha mindenki párt dob, akkor az kezd, aki nagyobb számot dobott.
A játékosok a fenti ábra szerint felrakják korongjaikat a táblára. Szerre dobnak két dobókockával, egyszerre két koronggal léphetnek annyit, amennyit a dobókockával dobnak.
Ha valamelyik játékos duplát dob, akkor négyszer léphet. A játék célja, hogy az összes korongot bejuttassuk a házunkba, majd ki is vegyük őket.
A játékos csak arra a mezőre léphet, ahol tetszőleges számú saját bábuja van, az ellenfélnek csak egy bábuja van, illetve üres a mező. Ha a mezőn az ellenfél bábuja volt, azt kiüti. A másik játékos ezután csak akkor léphet, ha bábuját visszatette ellenfele házába.
A következő dobásakor ha olyan számot dob, amelyiknek megfelelő mező üres az ellenfél házában, akkor oda beléphet. Ha olyat dob, hogy nem tud lépni, akkor nem lép. Mikor valamelyik játékos minden bábuját bevitte a saját házába, elkezdheti a kiszedésüket.
Ahányast dob a kockákkal, a számnak megfelelő mezőről kiveszi a bábuját. Ha duplát dob, itt is négyet vesz ki. Ha nagyobbat dobott, mint ahol bábuja van, akkor kiveszi a legutolsó mezőn található bábuját. Az a játékos nyer, aki hamarabb kigyűjt három pontot.BEER-PONG

1.Minden esetben a bíró dönt a szabályok betartásának érvényességéről.

2.A játék célja hogy az ellenfél poharait eltüntessük: amennyiben beletalálunk, annak a tartalmát az ellenfél megissza, majd a poharat félrerakja. Az nyer akinek hamarabb sikerül kidobni az ellenfél poharait.

3. A játékból kivett poharakat tilos eldobálni.

4. A labda követése és annak visszahozása a játékos feladata.

A játék menete

Játékkezdés

1.Mindkét csapatban van két-két játékos, akik eldöntik egymás közt a sorrendet (A-B játékos).A-A-nak dob, B-B-nek dob, ez a védekezésnél is fontos. 

2.A játék elején a két csapat a kezdési jogáért dob.

3. Mindkét játékos egymással szembe nézve egyszerre dobja el a labdát. Értelemszerűen az kezd, aki az ellenfél poharába talál. Ha egyiküknek sem sikerül, vagy mindketten bedobják a másik két játékos probálkozik. Ezután a kezdő csapat megkapja mindkét labdát és elkezdheti a játékot. Itt csak az ívelt dobás érvényes, minden esetben csak az alapján dől el, hogy melyik csapat kezdi a játékot.

Dobások:

Az ellenfél akkor dobhat, ha a kezdő csapat mindkét tagja eldobta már a labdát, kivéve, ha mindketten betalálnak, mert akkor egy labdát visszakapnak, és újra dobhatnak.
A dobás csak akkor érvényes, ha a dobó játékos könyöke a játéktéren kívül marad (magyarul nem nyúl bele az asztal fölé).
Dobásnál nem számít a játékosok sorrendje.
Ha egy csapat mindkét játékosa ugyanabba a pohárba dobja a labdát, akkor a bedobott pohár körül levő közvetlen poharak is kidobottnak számítanak, vagy is meg kell inni amennyiben lehet egyenlően elosztva a két játékos között. Ebben az esetben nincs bónuszdobás.
Amennyiben egy játékos ivópoharában sőr van, abban az esetben az ellenfél megpróbálhatja bedobni a labdát az adott pohárba. Ha ez sikeres, akkor az ellenfél elveszti a játékot (ha véletlenül esik a labda a pohárba, vagy valamiről/valakirő1 pattan be, akkor is számít és a játék végét jelenti). Ezt a dobást bármilyen módon ki lehet védeni (amennyiben a pohárból nem folyik ki a sőr), viszont a poharat nem szabad letenni sehova es tilos úgy fogni, hogy takarva legyen a pohár szája.
A labdát kétféle módon lehet az ellenfél poharaiba juttatni: dobva es pattintva.
Pattintott labda esetében a találat kettőt ér, vagyis az adott poháron kívül egy tetszőleges másikat is el kell vennie a védekező csapatnak.
Pattintott labdáról akkor beszélünk, ha az pattan az asztalon, mielőtt a pohárba esik. Ilyen dobásnál viszont az első pattintás után kivédhetik, a labdát, ha viszont ívelt labdához érnek hozzá az asztal fölött (bármilyen testrésszel), akkor egy általuk szabadon választott poharat kell elvenniük maguktól, akkor is, ha ez a játék végét jelenti. Ha a labda a pohár peremén pattan, nem számít pattintott dobásnak.
A pattintott labdát csak az a játékos ütheti el, foghatja meg, akinek jön a dobás, tehát ha az A játékos dob, akkor csak a másik csapat A játékosa ütheti el a pattintott labdát. Ellenkező esetben, ha a B játékos üti el az A játékos labdáját, akkor az hibapontnak minősü1 és egy tetszőleges poharat el kell venniük az asztalról.
Ha mindkét. játékos bedobja a labdát egy körön belül, de nem azonos pohárba, akkor a csapat kap egy bónuszdobást, aminek a jogával bármely játékos élhet. Ebben az esetben a harmadik dobás előtt a már kidobott poharak lekerülnek az asztalról.
Ha a labda visszagurul a támadó csapat térfelére, az aki dobta újra próbálkozhat, viszont a dobást háta mögül kell végrehajtanía. Ehhez a dobáshoz semmiféleképpen nem szabad hozzá érni.
Ha valaki dobás közben meglöki az asztalt a dobás megismételhető.

            Túldobás   

Túldobásnál a labda nem ér se asztalt, se poharat. Amennyiben a védekező csapat elkapja a dobást, egy kézzel és egyből, A-A-nak B-B-nek a támadó, csapat dobó játékosa tetszőlegesen le vesz egy poharat.
Ez a szabály csak addig érvényes, amíg a támadó csapatnak egynél több söre van fent.

            Kifújás

Ha egy dobás után a pohár belső peremén pörög a labda, a védekező csapat bármely játékosa kifújhatja egészen addig, amíg a labda nem éri el a sört.
Ha mindkét labda ugyanabba a pohárba esik a második labdánál nincs kifújási lehetőség.

            Zavarás

A játékosok nem dobhatnak semmit egymás felé, nem legyezhetnek,fújhatnak, vagy hozhatnak létre bármilyen légáramlatot.A védekező csapat nem nyúlhat hozzá a poharakhoz és nem nyúlhat az asztal fölé. A játékosok nem közelíthetik meg az ellenfél játékosait fenyegető módon. A játékosoknak a játék alatt a saját asztalvégükön kell tartózkodniuk.

            Rendezés

Egy játék alatt minden csapat 2 rendezést kérhet, de csak akkor, ha az ellenfélnek 6,5,4,3,2 vagy 1 söre van fent.Rendezés közben tilos eldobni a labdát.Ez alól kivétel az ivópohárra tett kísérlet
Rendezés után az egymás mellé kerülő poharak érniük kell egymást
A rendezés lehetőségei a 6 pohár felállítása szerint kérhető, azaz a rendezett poharak formája nem lóghat ki a 6-os felállásból.A poharak elrendezése a játékosok feladata amit a bírónak véglegesítenie kell.