Általános szabályzat

Általános szabályzat

 • A részvétel egyben a szabályok betartására való kötelezettséget is jelenti.
 • A csapatok részvétele minden versenyszámban kötelező.
 • A versenyszámoknak előre meghatározott sorrendje és kezdési ideje van, amelyet minden csapatnak be kell tartania.
 • A csapattagok szervezői felkérésre kötelesek igazolni résztvevői státusukat (karkötővel).
 • Három játékon/próbán való meg nem jelenés a csapat kizárását vonja maga után.
  • A versenyzők nem időrend szerinti megjelenése maga után vonja a próba elvesztését. Megengedett késés 5 perc (sport rendezvényeken 3 perc). Ha a 3-5 percnél nagyobb késés egy, a versenyzőn kívül álló ok miatt történik, a felelős szervező előzetes értesítése esetén ez nem jár a próba elvesztésével.
  • Ha egy adott játékon az adott csapat létszáma nem elégséges, nem vehetnek részt az adott játékon (és egy nem teljesített próbának minősül).
  • Amennyiben egy résztvevő nem tartja be kötelezettségeit, nem hallgat a szervezők utasításaira, agresszíven vagy társadalmi szempontból kifogásolhatóan viselkedik vagy sértő megjegyzést tesz, a szervezők megtagadhatják az említett személy részvételét az adott játékon/rendezvényen, illetve eltávolíthatják őt a helyszínről (karkötő levágása) a jelentkezési díj visszafizetése nélkül.
 • A csapatok kötelesek a rendezvény során minden szabályzatot betartani. Minden szabálysértés a játékban szerzett vagy szerezhető pontok elvesztéséhez vezet, súlyosabb esetekben csapattagok kizárását vonhatja maga után.
 • A Diáknapok alatt megrendezett játékokon a játékosok saját felelősségre vesznek részt, a szervezők nem vállalnak felelősséget a saját hibából történő sérülések miatt.
 • A Diáknapok időtartama alatt a résztvevők által okozott károkért, csak a kárt okozó személy felelős, a szervezők nem vonhatóak kérdőre.
 • Bármilyen testi sértés akár más résztvevővel, akár szervezővel szemben a csapat kizárását, az elkövető(k)nek pedig a Diáknapokon való részvétel végleges megtiltását vonja maga után, valamint tanulmányi és jogi felelősségre vonást is jelenthet.
 • A szervezői csapat zászlaját TILOS ellopni vagy kárt tenni benne, ez kizárással járhat!
 • A helyszínre a zászló behozható zászlórúd nélkül. A szervezők nem felelnek a csapatok zászlójáért.
 • A weekend medencéiben tilos nem megfelelő ruházatban fürödni.
 • A próbák alatt az alkohol fogyasztása a játékosok számára TILOS.
 • Ha odafenn elkezdik tologatni a bútorokat, azért a szervezők nem vonhatóak felelősségre.
 • A szervezők fenntartják a program, - ill. szabályzat változtatásának jogát.