Foci szabályzat

Foci szabályzat

A játékosok száma

Játékosok

A játékban két csapat vesz részt: fiúknál 6-6 játékossal, közülük 1-1 a kapus; lányoknál 7-7 játékossal, közülük 1-1 a kapus.

A stoplis használata nem megengedett, a fiú és a lány futball teljes ideje alatt!

Cserejátékosok

A cserejátékosok maximális száma 9.

"Repülőcserék"

"Repülőcserék" korlátlan mennyiségben hajthatók végre egy-egy mérkőzésen. Akkor nevezünk egy cserét "repülőnek", ha olyan időpontban történik, amikor a labda játékban van.

A cserének a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • A belépő játékosnak a cserezónán keresztül kell áthaladnia , de csak akkor léphet be, ha a lecserélt játékos már az oldalvonalon kívül van.
 • A csere akkor van végrehajtva, amikor a cserejátékos belép a játéktérre. Ettől a pillanattól kezdve a cserejátékos a játékban résztvevővé válik, a lecserélt játékos pedig megszűnik a játékban résztvevőnek lenni.
 • A cserejátékosok a játékvezető(k) hatásköre és döntési joga alá tartoznak, akár ténylegesen részt vesznek a játékban, akár nem.

Kapus csere

Kapust csak akkor szabad cserélni, amikor a labda nincs játékban. Bármely játékos helyet cserélhet a kapussal, ha a cserére annak megtörténte előtt a játékvezető engedélyt adott, és ha a cserét akkor hajtják végre, amikor áll a játék. E pont megsértéséért nem kell a játékot megállítani. A vétkes játékosokat akkor kell figyelmeztetni (sárga kártya), amikor áll a játék.

Szabálysértések, büntetések

Ha a "repülőcsere" folyamán a cserejátékos olyankor lép pályára, amikor a lecserélt játékos még nem hagyta el teljesen a játékteret, akkor a játékvezető(k) állítsa meg a játékot. A játékvezető figyelmeztesse a cserejátékost és utasítsa a lecserélt játékost a játéktér elhagyására. Ha csere játékos nem a cserezónán belül lép be a pályára, a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni arról a helyről, ahol a labda volt a játék megszakításának pillanatában.

 • A mérkőzés kezdetén a csapatok minimális létszáma négy játékos.
 • Ha bármelyik csapat létszáma sérülések, kiállítások következtében kettőre csökken, a mérkőzést be kell szüntetni.
 • Az a játékos, akit a játékvezető a kezdőrúgás előtt kiállított, csak a benevezett cserejátékosok egyikével helyettesíthető.
 • Az a benevezett cserejátékos, akit a játékvezető akár a kezdőrúgás előtt, akár után kiállít, nem helyettesíthető.

A férfi mérkőzés időtartama

A mérkőzés 2×10 perces félidőből áll. A döntő 2×15 perces félidőből áll.

A lány mérkőzés időtartama

A mérkőzés 2×6 perces félidőből áll. A döntő 2x10 perces félidőből áll.

A félidők közötti nincsen szünet.

 • Ha a játék valamilyen oknál fogva – időjárás, közönség magatartása, stb. – ideiglenesen szünetel, majd amikor a játékvezető folytatni akarja a mérkőzést, az egyik csapat nem jelenik meg a játéktéren. a játékvezető 5 percig vár és utána lefújja a mérkőzést.
 • Ha az egyik csapat levonul a játéktérről pl. azért, mert nem értenek egyet a játékvezető ítéletével; a játékvezetőnek fel kell hívnia a csapatkapitány figyelmét, hogy 5 percig vár a csapat visszatérésére. Ha a levonuló csapat 5 percen belül nem tér vissza, a játékvezető lefújja a mérkőzést.

A játék kezdete és újraindítása - a kezdőrúgás előtt

A mérkőzés előtt a térfélválasztás és a kezdőrúgás jogát pénzfeldobással kell kisorsolni. Amelyik csapat a sorsoláson nyer, térfelet választ, vagy a kezdőrúgás jogát.

 • A kezdőrúgás előtt mindkét csapat játékosának a saját térfelén kel tartózkodnia.
 • A kezdőrúgást végző csapat ellenfelének játékosai legalább 5 méterre kell, hogy tartózkodjanak a labdától, amíg az játékba nem kerül.

A labda játékban és játékon kívül

A labda játékon kívül van, ha:

 • akár a földön, akár a levegőben teljes terjedelmével áthalad a kapu-, vagy alapvonalon,
 • a játékot a játékvezető megszakítja.

A labda minden más esetben játékban van a mérkőzés kezdetétől a végéig akkor is, ha:

 • valamelyik kapufáról, keresztlécről vagy sarokzászlóról a játéktérre visszapattan;
 • a játéktéren tartózkodó játékvezetőről vagy partbíróról lepattan;
 • feltételezhetően szabálysértés történt, de a játékvezető még nem állította meg a játékot.

A játéktér jelzővonalai ahhoz a területhez tartoznak, amelyet határolnak, tehát a kapuvonalak a játéktérhez tartoznak. Ebből következik az, hogy a kapuvonalon guruló labda még akkor is játékban van, ha csak egészen kis részével is érinti a vonalat, mivel teljes terjedelmével még nem hagyta el a játékteret.

Labda játékba hozatal az oldalvonalról

A labda játékba hozatalának módja

A labdát az oldalvonalról egyféle módon lehet játékba hozni: bedobással. Ebből nem érhető el közvetlenül gól.

A bedobás végrehajtása

A labda elengedésének pillanatában a dobó játékosnak:

 • arccal a játéktér felé kell fordulnia,
 • mindkét lába egy részének érintenie kell az oldalvonalat, vagy játéktéren kívül a talajt,
 • mindkét kezét használnia kell,
 • labdát feje fölött előrehozva kell bedobnia.
 • A dobó játékos nem érintheti a labdát, mielőtt az más játékost érintett.
 • A labda azonnal játékban van, amint bekerült a játéktérre.
 • A labda bármely irányba bedobható.

Szabálysértések, büntetések

Ha a bedobást szabálytalanul végezték el, a bedobást az ellenfél végzi el. Ha a bedobást nem arról a helyről végezték el, ahol a labda áthaladt az oldalvonalon, a bedobást vagy rúgást az ellenfél végzi el. Ha a bedobást végző játékos a labdát másodszor is megjátssza, mielőtt az egy másik játékos érintette vagy megjátszotta volna, közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára arról a helyről ahol a szabálytalanság történt. Ha az ellenfél sportszerűtlenül zavarja vagy akadályozza a labdát játékba hozó játékost: sportszerűtlenség miatt sárga kártyával kell őt figyelmeztetni. Ha a bedobásból közvetlenül gól esett, a játékot kidobással kell folytatni.

A kidobás

A kidobás a játék újrakezdésének egyik módja. A kidobásból közvetlenül gólt nem lehet elérni. A végrehajtás

 • A kapusnak a büntetőterületről ki kell dobnia a labdát;
 • az ellenfél játékosainak a büntetőterületen kívül kell elhelyezkedniük, amíg a labda játékba nem kerül;
 • a labda akkor van játékban, amikor elhagyta a büntetőterületet.

Szabálysértések, büntetések

Ha a labda nem került játékba, azaz nem hagyta el a büntetőterületet: a kidobást a kapusnak meg kell ismételnie. Ugyancsak meg kell ismételni a kidobást, ha valamelyik játékos azelőtt ér labdához, mielőtt az elhagyta volna a büntetőterületet. A vétkes játékot figyelmeztetni kell. Ha a kapus a kidobás után ismét érinti a labdát, mielőtt azt egy másik játékos érintette, közvetett szabadrúgást kell ítélni az ellenfél javára arról a helyről ahol a szabálysértés történt.

A szögletrúgás

A szögletrúgás a játék újrakezdésének egyik módja. A szögletrúgásból közvetlenül is lehet gólt szerezni.

A végrehajtás

Szögletrúgásnál a labdát a közelebb eső kapuvonal és az oldalvonal metszéspontjára kell helyezni. A védőcsapat játékosainak a labdától 3 méter távolságban kell maradniuk, amíg az játékba nem kerül, azaz meg nem tette kerületének megfelelőt távolságot. A rúgást a támadó csapat bármelyik játékosa elvégezheti. A szögletrúgást végző játékos csak akkor játszhatja meg ismét a labdát, amikor azt egy másik játékos már érintette vagy megjátszotta.

Szabálysértések, büntetések

Ha a szögletrúgást szabálytalanul végezték el, azt meg kell ismételni. Ha a labda játékba kerül és a rúgást végző játékos ismét érinti, megjátssza a labdát, mielőtt az más játékost érintett volna: közvetett szabadrúgás jár az ellenfél javára arról a helyről ahol a szabálytalanság történt. Ha a labda játékba kerül és a rúgást végző játékos szándékosan kézzel érinti a labdát, mielőtt az más játékost érintett volna: közvetlen (!) szabadrúgás jár az ellenfél javára, arról a helyről ahol a szabálytalanság történt.

Szabálytalanságok és sportszerűtlen viselkedés

Közvetlen szabadrúgás

Közvetlen szabadrúgás jár az ellenfél javára, ha egy játékos a következőkben felsorolt szabálysértés valamelyikét, a játékvezető megítélése szerint, vigyázatlanul, meggondolatlanul vagy indokolatlan mértékű erőbevetéssel elköveti:

Az elkövethető szabálytalanságok:
 • A lábbal elkövetett szabálytalanságok
  • Az ellenfél megrúgása vagy kísérlet a megrúgásra.
  • Az ellenfél gáncsolása vagy annak kísérlete (buktatás).
 • Testtel elkövetett szabálysértések
  • Nekiugrás az ellenfélnek. Ide soroljuk az aláfekvés eseteit: lehajolás az ellenfél előtt vagy mögötte.
  • Az ellenfél vállal történő elsodrása vagy taszítása.
  • Az ellenfelet ellöki.
  • A labdáért való küzdelemben történő szerelésnél érinti az ellenfelet, mint a labdát (Meg nem engedett időben történő szerelés).
  • Az ellenfelet visszatartja.
 • Kézzel elkövetett szabálysértések
  • Az ellenfél megütése vagy annak kísérlete.
  • A szabály idesorolja az ellenfél leköpését.
  • Szándékos kezezést követ el az a játékos, aki karjával vagy kezével megfogja, dobja, üti, viszi a labdát. Ez nem vonatkozik a saját büntetőterületen tartózkodó kapusra. A közvetlen szabadrúgást az ellenfél arról a helyről végzi el, ahol a szabálytalanság történt.

Büntetőrúgás

Büntetőrúgás az ítélet, ha a felsorolt 10 szabálysértés valamelyikét egy játékos a saját büntető területén belül követi el, tekintet nélkül a labda helyzetére, feltéve, hogy a labda játékban van. Közvetett szabadrúgás Közvetett szabadrúgás jár az ellenfél javára, ha egy játékos a játékvezető véleménye szerint elköveti a következő szabálytalanság valamelyikét:

 • Veszélyes módon játszik.
 • Anélkül, hogy a játékos a labdát meg akarná játszani, szándékosan feltartóztatja ellenfelét (zárás); azaz a labda és az ellenfél közé fut, vagy testével akadályozza az ellenfél mozgását. Ha viszont a játékos a labda elé helyezkedik, hogy ellenfelét akadályozza, tehát a fedezés taktikai célból történik, és a labda is megjátszható közelségben van (1,5-2 méter), ezt úgy kell tekintenie, hogy a játékos ténylegesen megjátssza a labdát, ezért szabályosan lökhető.
 • Gátolja a kapust abban, hogy a kezében tartott labdától megszabaduljon.
 • A kapus szabálysértései:
  • hat másodpercnél többet tesz meg a kezében tartott labdával, mielőtt birtokából kiengedné,
  • kézzel érinti a labdát, amit csapattársa szándékosan hozzárúgott,
  • ha a labda korábbi birtoklása (megfogása, kézbevétele) után ismét kézzel érinti,
  • húzza az időt,
  • kézzel érinti a labdát, amit csapattársa bedobásával jutott hozzá.
 • További szabálytalanságok, amelyekért közvetett szabadrúgást kell ítélni:
 • A kezdés utáni, vagy a mérkőzés során engedély nélküli játéktérre lépés, vagy elhagyás eseteiért.
 • A játékszabályok elleni következetes vétségek miatt.
 • A játékvezető ítéletének szavakkal vagy mozdulatokkal való bírálatáért.
 • Sportszerűtlen viselkedés eseteiért.
 • Kétszeri érintés esetei:
  • kezdőrúgás
  • szabadrúgás
  • büntetőrúgás
  • partrúgás vagy bedobás
  • kidobás
 • szögletrúgás után, amikor a labda játékba kerül, s mielőtt azt egy másik játékos érintette volna, a végrehajtó játékos még egyszer érinti.
 • Büntetőrúgás alkalmával
  • a rúgás előtt: a támadójátékos belép a büntetőterületre és a labda a kapusról, a kapufáról hozzá pattan vissza;
  • a rúgás után: a végrehajtó játékos még egyszer érinti a labdát.

A fegyelmezés eszközei és módja

A szabálytalanságok és a sportszerűtlen viselkedés büntetése

A büntetések módja:

 • figyelmeztetés
 • 5 perces kiállítás
 • végeleges kiállítás.

Eszközök:

 • sárga kártya;
 • sárga és piros kártya egyidejű felmutatása;
 • piros kártya.

Figyelmeztetéssel járó szabálytalanságok

Figyelmeztetés jár, sárga kártya felmutatásával, annak a játékosnak, aki elköveti a következő szabálytalanságokat:

 • sportszerűtlen magatartásban vétkes;
 • első alkalommal szándékos kezezést követ el, de nem akadályoz meg gólhelyzetet;
 • szóval vagy mozdulattal bírálja a játékvezetőt;
 • következetesen vét a játékszabályok ellen;
 • szabadrúgásnál, partrúgásnál, szögletrúgásnál nem tartja be az előírt távolságot;
 • a játékvezető engedélye nélkül belép vagy visszatér a játéktérre;
 • "repülőcsere" során akkor lép a játéktérre, amikor a lecserélt játékos még nem hagyta el teljesen a játékteret; vagy ha nem az előírt helyen lép be;
 • szándékosan elhagyja a játékteret a játékvezető engedélye nélkül;
 • időhúzást követ el;
 • sípszó utáni szándékos labda eldobásáért, elrúgásáért;
 • büntetőrúgásnál a kapus figyelmeztetés ellenére sem áll a kapuvonalra (gólvonalra);
 • tettetésért (szimulálásért).

5 perces kiállítással járó szabálytalanságok

5 perces kiállítás jár, a sárga és piros kártya együttes felmutatásával, annak a játékosnak, aki a következő szabálytalanságokban, esetekben vétkes:

 • ha már volt egy sárga kártyás figyelmeztetése, mégis – ismételten – olyan szabálytalanságot vét, amelyért sárga kártyás figyelmeztetés jár;
 • ha a játékvezető véleménye szerint egy játékost, aki az ellenfél kapujára tör, és nyilvánvaló lehetősége van gól elérésére, az ellenfél játékosa meg nem engedett – azaz szabadrúgást vagy büntetőrúgást maga után vonó – eszközökkel megállít, és ezáltal a támadójátékos csapatát megfosztja gólhelyzettől, akkor a vétkes játékost – első esetben – 5 percre ki kell állítani;
 • ha a játékvezető véleménye szerint egy játékos – kivéve a saját büntetőterületén lévő kapust – szándékosan kezezéssel gól elérésében gátolja meg az ellenfelet, vagy nyilvánvaló gólhelyzetet semmisít meg, akkor a vétkes játékost –első esetben – 5 percre ki kell állítani;
 • ha a védőjátékos saját büntetőterületén szándékos kezezést követ el;
 • ismételten sérülést színlel (szimulál);
 • ismételten sportszerűtlenül viselkedik;
 • ismételten reklamál;
 • büntetőrúgásnál a rúgást végző játékos vagy csapattársa, a kapus vagy annak csapattársa szabálysértést követ el.

Végleges kiállítással járó szabálytalanságok

Végelegesen ki kell állítani, a piros kártya egyidejű felmutatásával azt a játékost, aki elköveti a következő szabálytalanság valamelyikét:

 • ha volt már egy 5 perces kiállítása, mégis – ismételten – olyan szabálytalanságot vét, amelyért sárga kártyás figyelmeztetés vagy 5 perces kiállítás jár;
 • durva játékban vétkes; o ellenfelét szándékosan megrúgja vagy azt megkísérli; o a kapura törő játékost hátulról gáncsolja; o a kapura törő ellenfelét lerántja;
 • súlyos sportszerűtlenségben vétkes; o az ellenfelét szándékosan megüti vagy azt megkísérli; o az ellenfelét leköpi; o durva vagy sértő kifejezéseket használ; o a játékvezetőt durván sértegeti; karját, vállát megfogja; o a labdát, amikor az nincs játékban, ellenfelébe, játékostársába rúgja, vagy a labdával durván megdobja.

A BÜNTETŐRÚGÁS

A labda és a játékosok helyzete

A labda a büntetőrúgás ponthoz kötött, ezért a labdát a büntetőpontra (vonalra) kell helyezni.

A kapus a védőcsapat kapusának a kapuvonalon a kapufák közt, a rúgó játékossal szemben kell maradnia a rúgás elvégzéséig.

A büntetőrúgást végrehajtó játékos személyét egyértelműen azonosítani kell.

A támadó és védőjátékosok:

 • a játéktéren,
 • a büntetőterületen kívül,
 • a labdától legalább 5 méter távolságra kell elhelyezkedniük.

Büntetőpontról végzett rúgások

A rúgások célja A büntetőpontról végzett rúgások jelentik a győztes csapat meghatározásának egyik módját, amikor a versenykiírások előírják, hogy döntetlen esetén is győztest kell nyilvánítani.

A végrehajtás módja

A játékvezető jelöli ki azt a kaput, amelynél a rúgásokat elvégzik. A játékvezető pénzfeldobással sorsol. Az a csapat végzi el az első rúgást, amelynek a kapitánya a sorsoláson nyert. Mindkét csapat három-három rúgást végez. Ezeket 3-3 különböző játékos hajtja végre, csapatonként felváltva. Ezt a három játékost, akik a mérkőzés jegyzőkönyvében szerepelnek, a csapatkapitányok a rúgások elvégzése előtt bejelentik a játékvezetőnek. Ha az egyik csapat – a három-három rúgás befejezés előtt – több gólt ér el, mint amennyit az ellenfél három rúgással elérhetne, a rúgásokat abba kell hagyni. Ha mindkét csapat elvégezte a 3 rúgást, és egyforma számú gólt rúgott, vagy egyik sem rúgott gólt, a rúgásokat az eddigi sorrendben folytatni kell, amíg mindkét csapat egyenlő számú – nem feltétlenül újabb három – rúgása mellett az egyik csapat eggyel több gólt ér el, mint a másik. Ezeket a harmadik feletti rúgásokat először azok a játékosok végzik el, akik az első három kísérletben nem vettek részt; azonban őket ugyanazon játékosok követhetik, akik már rúgtak az első sorozatban. Kiállított játékos nem vehet részt a rúgásokban. Bármelyik játékra jogosult játékos helyet cserélhet a kapussal. Ha a kapus a büntetőpontról végzett rúgások során megsérül és emiatt, mint kapus nem tud játszani, akkor az egyik cserejátékossal helyettesíthető. A büntetőpontról végzett rúgások során csak a jogosult játékosok és a játékvezető(k) tartózkodhatnak a játéktéren. A rúgást végző játékoson és a két kapuson kívül minden játékosnak a rúgások helyével ellentétes térfélen kell tartózkodnia.