Röplabda szabályzat

Röplabda szabályzat

(maximum 2 fiú a pályán)

A játszma (szett)

Egy játszma megnyeréséhez – legalább két pont különbséggel – 10 pontot kell szerezni

Az elődöntőben és a döntőben 2 játszma megnyerésére van szükség, amelyben 10 pontot kell szerezni, legalább két pont különbséggel- (döntetlen esetén egy harmadik, döntő játszma következik, amelyben 5 pont megszerzése szükséges)


Csapat, felállás, forgás

Egy csapat legfeljebb 12 játékosból és egy edzőből áll az egyik játékost csapatkapitányként kell kijelölni. A játékban nem lévő játékosok a cserepadon kell üljenek. Egy játszma során 5 csere megengedett

Csapatkapitány

A mérkőzés előtt a csapatkapitány képviseli csapatát a sorshúzásnál. A mérkőzés alatt a csapatkapitány, ha a labda játékon kívül van, jogosult beszélni a játékvezetőhöz a következő esetekben: a szabályok alkalmazására és értelmezésére vonatkozó magyarázatot kérni, továbbítani csapattársai kéréseit, vagy kérdéseit

Játék forma

Ha egy csapat elnyerte a szerválás jogát, akkor forgás következik, a csapat tagjai az óramutató járása szerinti irányban forognak

Pont

Egy csapat pontot szerez, ha:

  • sikeresen az ellenfél térfelén a talajra juttatja a labdát
  • az ellenfél hibát követ el
  • az ellenfél Büntetésben részesül (Piros lapot kap)
  • ha a nyitó csapat nyerte a labdamenetet, kap egy pontot és folytatja a nyitást (ugyanaz a játékos)

Ha a nyitást fogadó csapat nyerte a labdamenetet, kap egy pontot és végrehajtja a következő a nyitást.

Sorshúzás

A mérkőzés előtt a játékvezető elvégzi a sorshúzást, hogy meghatározza az első játszma első nyitását és a térfeleket. Ha döntő játszmára kerül sor, új sorshúzást kell végezni. A sorshúzást a két csapatkapitány jelenlétében kell elvégezni.

A sorshúzás nyertese választhatja:

  • a nyitás vagy a nyitásfogadás jogát
  • a térfelet

A vesztesé a megmaradó alternatíva.

A csapatok kezdő állásrendje

Csapatonként mindig 6 játékosnak kell játékban lenni. A csapat kezdő állásrendje meghatározza a forgásrendjét a pályán. A játszma folyamán ezt a rendet mindvégig meg kell tartani.

Állásrend

Amikor a nyitó játékos megérinti a labdát, mindkét csapatnak a saját játékmezőjében a szabályos állásrendnek megfelelően kell lennie (kivéve a nyitó játékost).

A játékosok helyei az alábbiak: háló melletti 3 játékos az első sor játékosa, a másik három játékos a hátsó sorkötelesek

Játékhelyzetek

Szerválni csak sípszó után lehet

A labda "bent" van, ha a játékpálya talaját érinti, beleértve a határoló vonalakat is.

A labda "kint" van, ha:

  • a labdának az a része, amely érinti a talajt, teljesen kívül van a határoló vonalakon,
  • a játékpályán kívüli tárgyat, a mennyezetet, vagy egy, a játékban részt nem vevő személyt érint
  • a hálótartó oszlopokat érinti
  • teljes terjedelmével áthalad a háló alatt

A labda megjátszása

A játék folyamán egy játékos bármilyen érintkezése a labdával labdaérintésnek számít.

Minden csapatnak legfeljebb három labdaérintésre van joga, hogy a labdát visszajátssza. Ha ennél többször érintik azt, a csapat "NÉGY ÉRINTÉS" hibát követ el.

Egymás utáni érintések

Egy játékos nem érintheti a labdát kétszer egymás után

A labdaérintés jellemzőI

A labda a test bármely részét érintheti. A labdát nem szabad megfogni és/vagy dobni. Az érintést követően bármelyik irányba elpattanhat.

Labdamegjátszási hibák

Négy érintés

Egy csapat négyszer érinti a labdát, mielőtt visszajátszaná azt.

Segített érintés

Egy játékos a labda megjátszása érdekében a játékterületen belül egy játékostársat, vagy bármilyen tárgyat/eszközt vesz igénybe.

Megfogott labda

Egy játékos labdát megfogta és/vagy dobta, a labda az érintést követően nem volt elpattant.

Kettős érintés

Egy játékos egymás után kétszer érinti a labdát, vagy a labda érinti egymás után különböző testrészeit.

A hálót érintő labda

A labda érintheti a hálót.

A hálóba került labda megjátszható a három csapatérintésen belül (kivéve a szerva). A háló alatt át lehet hatolni az ellentérfélbe, feltéve , ha ez nem akadályozza az ellenfél játékát

A háló érintése nem hiba, kivéve a háló felső része (fehér szalag), vagy ha az érintés befolyásolja a játékot

Nyitás

A nyitás során a labdát a nyitó zónában lévő jobb hátsó játékos játékba hozza.

A résztvevők magatartása

kisebb sportszerűtlenségek (pl. Kommentálás) -> sárga lap. Ez egy formális figyelmeztetés, amely nem minősül szankciónak, de jelzi, hogy a csapattag (és rajta keresztül a csapat) elérte a mérkőzésen a szankcionálandó szintet.

Durva viselkedés: a jó modor, vagy az erkölcsi elvekkel szembeni megnyilvánulás -> piros lap, amely következtében az ellenfél csapata pontot kap és nyit

Támadó viselkedés: becsmérlő, vagy sértegető szavak vagy taglejtések, vagy bármilyen megvetést kifejező megnyilvánulás -> sárga és piros lap együtt egy kézben, amely kiállítást jelent: a kiállított csapattag a játszma hátralévő részében nem játszhat

Megtámadás: fizikai megtámadás, agresszív, vagy fenyegető viselkedés -> sárga és piros lap külön kézben, amely kizárást jelent: a kizárással büntetett csapattag azonnal el kell hagyja a versenyterületet.